O společnosti

Reference

Kontakt

Služby

 

 

        Firma ELEKTRO ŠAKO byla založena 3. listopadu 1993 zápisem do obchodního rejstříku v Hradci Králové.
Začala provozovat svoji činnost od ledna 1994. V roce 2001 došlo ve firmě k reorganizaci a vznikla společnost

        ELEKTRO ŠAKO PLUS Chotěboř s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové Oddíl C, vložka 16869. V této podobě provádí svoji činnost od 1. dubna 2001. Společnost zaměstnává devět zaměstnanců vlastních a dvanáct smluvních. Sídlo firmy se nalézá ve vlastním objektu v Chotěboři na náměstí, který úspěšně rekonstruujeme  a připravujeme pro novou prodejnu elektromateriálu.


        Naší činností je dodávka a montáž elektro silnoproud a sní spojené další činnosti( slaboproud, požární signalizace, datové a telefonní sítě, domácí telefony, podlahové vytápění, hromosvody, protipožární zabezpečení prostupů HILTI, fotovol. panely, infra-vytápění, UPS systémy.

        Jsme schopni realizovat velké zakázky elektro, kde zajistíme montáž kapacitně, pokud to situace vyžaduje pracujeme v nepřetržitém provozu. Jako příklad uvádíme rekonstrukci Paláce Blaník, Václavské náměstí 56, Praha. Tato akce byla prováděna za plného provozu. Splňujeme předpoklady pro provádění veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., ve znění doplňku č. 148/1996 Sb. 2b a 2c. Firma má k realizaci stavby příslušná oprávnění k podnikání, což dokládáme živnostenským listem a výpisem z obchodního rejstříku. Na majetek firmy nebyl prohlášen konkurz.
Proti naší firmě nebylo zahájeno konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení, po dobu tohoto řízení nebyl dán návrh na prohlášení konkurzu. Nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Osoba vykonávající funkci statutárního orgánu nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikaní uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Ve firmě nebylo provedeno disciplinární potrestání podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti pokud tato činnost souvisí s plněním veřejné zakázky. Pravidelně hradíme odvody sociálního a zdravotního pojištění. Naše společnost je solventní.

        Ivan Kopačka  
           
jednatel společnosti

 

ELEKTRO ŠAKO PLUS CHOTĚBOŘ s.r.o.
      REFERENČNÍ STAVBY:

Rekonstrukce Paláce Blaník, Václavské náměstí, Praha 1
spojení: p. Konvalín 224 033 231
objem zakázky: 14000000,-

Hala A 1 ETA Hlinsko
spojení: ing. Vašek 601 248 278
objem zakázky: 1 420 000,-

Rekonstrukce kina Blaník, Václavské náměstí, Praha 1
spojení: p. Konvalín 224 033 221
objem zakázky: 2400000,-
 

Rekonstrukce bytů - Někrasova, Praha 6
celková rekonstrukce elektro
spojení: p. Bernášek SNEO 606 146 280
objem zakázky: 650 5 88,-

Rekonstrukce Pasáže Blaník, Václavské náměstí, Praha 1
spojení: p. Konvalín 224 033 221
objem prací: 1 100 000,-

Rekonstrukce 77 Bytů

ulice ve Střešovičkách, Praha 6

objednatel: Hochtief - Ing. Horák

objem zakázky: 3 122 000,-

 

Nadzemní Garáže – Parkovací dům

Vojtíškova, Praha – Chodov

objednatel: Hochtief - Ing. Horák

objem zakázky: 2 450 000,-

 

Universita Karlova – FTVS

Evropská, Praha 6 – Dejvice

Objednatel: RED Praha

objem zakázky: 2 990 000,-

 

3. lékařská fakulta

Vinohrady, Praha 2

Objednatel: RED Praha

objem zakázky: 1 100 000,-

 

KFC Blaník, KFC Anděl

Václavské náměstí, Smíchov - Praha

Objednatel: RED Praha

objem zakázky: 1 600 000,-

 

Byty Jihlava

Sluneční vrch – Horní kosov, Jihlava

I.                   Etapa 60 BJ

II.                 Etapa 70 BJ

Objednatel: UN stav s.r.o Chotěboř

objem zakázky: 10 700 000,-

 

Veřejné osvětlení – Jihlava

Sluneční vrch – Horní kosov, Jihlava

III.               Etapa 60 BJ

IV.               Etapa 70 BJ

Objednatel: UN stav s.r.o Chotěboř

objem zakázky: 190 000,-

 

ETA Hlinsko, osvětlení skladu kartonů a kanceláří
spojení: p. O. Jun
objem zakázky: 240 000,-

Rekonstrukce bytů, Havlíčkův Brod
REAL STAV HB s.r.o.
spojení: p. Novák 602 518 978
objem zakázky: 610 000,-

Výměna kompenzačních rozvaděčů,
PALÁC BLANIK, Václavské náměstí, Praha 1
spojení: p. Konvalín
objem zakázky: 318 600,-

Požární signalizace Akademie věd - Národní 3, Praha 1
spojení: p. Novotný
objem zakázky: 3 045 97 1,-

Výměna elektroinstalace silno a slaboproudu, byty Kafkova 21, Praha 6
spojení: p. Bernášek 606 146 280
objem zakázky: 691 340,-

Rekonstrukce elektroinstalace silno a slaboproudu, byty Studentská 7
a Studentská 2, Praha 6 - Dejvice
spojení: p. Bernášek 606 146 280
objem zakázky: 1 910 864,-

Výměna elektroinstalace v objetku

Škola hrou - Nad Kajetánkou 134, Praha 6 - Dejvice spojení: p. Bernášek 606 146 280
objem zakázky: 1 989 606,-

Rekonstrukce obchodního oddělení
STROJEXPORT a.s., Václavské náměstí, Praha 56
spojení: p. Konvalín 224 033 221
objem zakázky: 650 000,-

 
Jágrs Sport bar restaurant, Václavské náměstí,

Praha 1
celková rekonstrukce elektro
spojení: ing. Červený
objem zakázky: 640 000,-

ETA Hlinsko, výrobna topných těles
spojení: p. Voda
objem zakázky: 360 000,-

Rekonstrukce bytů - Evropská, Praha
spojení: p. Bernášek
objem zakázky: 820 000,-

Rekonstrukce bytů - Bělohorská, Praha
spojení p. Bernášek
objem zakázky: 521 000,-

 

Nemocnice Karlovo Náměstí

Rekonstrukce oddělení

(chirurgie, stomatologie, ORL, ….)

Objednatel : Otakar Tatera

objem zakázky:  4 590 000,-

                                                 

Přístavba a přestavba ZUŠ Chotěboř

Objednatel : Chrpa s.r.o Pardubice

objem zakázky:  4 590 000,-